สวดมนตร์เคยชินบัญชรดีเช่นไร? บทสวดมนตร์เคยชินบัญชรเป็นคาถาอาคมชั้นสูง สามัญชนคนธรรมดาทั่วไปห้ามสวดคาถาคุ้นชินบัญชรใช่หรือ? ถ้าหากสวดคาถาคุ้นชินบัญชรก่อนนอนแล้วจะมีผลให้พบสิ่งลึกลับมาขอส่วนบุญ รวมทั้งสัมผัสพลังงานพิเศษได้ใช่หรือไม่? ไปพบคำตอบกันจ้ะ!

 
สวดมนตร์คุ้นชินบัญชรดียังไง?
เช้าใจกันว่าการสวดภาวนาพระเวทมนตร์คาถาคุ้นชินบัญชรเสมอๆเป็นประจำจะทำให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากว่าตัวพระเวทมนตร์คาถาคุ้นชินบัญชรเป็นการเชิญพระพุทธคุณ คุณของพระธรรม สังฆคุณ ความดีของพระขีณาสพ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ให้มาสถิตกับพวกเรา ทำให้พวกเรามีสติสัมปชัญญะ สมาธิ ก็เลยยึดมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีเป็นนิจ อาจจะบอกได้ว่าพระเวทมนตร์คาถาเคยชินบัญชรมีคุณพระพุทธเจ้ามากมายล้น อันอย่างเช่น ค้าขายดี มีวิชาความรู้ ชีวิตเจริญก้าวหน้า ได้ตำแหน่ง ได้ลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีโรค เมตตามหานิยม
 
คนไหนกันห้ามสวดมนตร์เคยชินบัญชร?
หลายท่านบางทีอาจเคยรับรู้มาว่า การสวดคาถาคุ้นชินบัญชรทำให้สัมผัสวิญญาณได้ สวดมนตร์แล้วร้อน ก็เลยมีการกล่าวปากต่อปากว่า คนขี้กลัวแล้วก็คนจิตไม่แข็งห้ามสวดมนตร์เคยชินบัญชรก่อนนอนโดยเด็ดขาด บ้างก็ว่าสวดมนตร์คุ้นชินบัญชรแล้วห้ามเข้าป่า มิเช่นนั้นจะพบผีสาง
 
สำหรับหัวข้อนี้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เคยไขปัญหาให้กับลูกศิษย์ขณะตอบปัญหาธรรมว่า อาการดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเป็นอาการแต่งของจิตที่คิดไปเอง หลวงพ่อชี้แนะให้อ่านบทแปลไปด้วยเวลาสวดมนตร์ เพื่อกำเนิดความรู้ความเข้าใจในขณะสวดมนตร์ว่าสวดมนตร์ไปเพื่ออะไร พลังของพระพุทธคุณ ธัมคุณ สังฆคุณ และก็พรหมวิหาร จะมีผลให้กำเนิดพลังเย็น ผูกสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหมด ไม่ทำให้คนไหนกันแน่ตกระกำลำบาก
 
 
สิ่งที่ทำให้เกิดเวทมนตร์คาถาเคยชินบัญชร

บันทึกดั้งเดิมกำหนดไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้ไปสวดคาถาเคยชินบัญชรมอบให้ล้นเกล้า รัชกาลที่ 4 แล้วท่านทรงไถ่ถามถึงที่มาของพระคาถาอาคมนี้ สมเด็จโตอวยพรตอบว่า ท่านไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นรจนาพระมนต์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว เป็นเพียงแค่หัวหน้ามนต์ของพระเถระที่ล้านนามาปรับแต่งดัดแปลงแก้ไขใหม่ให้สั้นลง รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้คนรู้จัก แต่ว่าเนื่องด้วยหนังสือที่ท่านขรัวโตเรียนรู้ไม่เจาะจงนามผู้รจนา ท่านก็เลยไม่ได้กล่าวชื่อผู้เขียนให้ล้นเกล้าทรงรู้ คนส่วนมากก็เลยรู้เรื่องว่าสมเด็จโตเป็นคนเขียนพระคาถาอาคมเคยชินบัญชร
 
ต้นฉบับอาคมเคยชินบัญชร
จากหลักฐานที่ปรากฏจากตำราใบลานฉบับหนึ่งบอกว่า อาคมคุ้นชินบัญชรถูกแต่งในประเทศลังกา โดยพระมหาเถระลังกา 14 รูป เพื่อป้องกันพระบุตรชายของกษัตริย์ลังกาจากภัยอันตรายรอบข้าง จะเรียกว่าเป็นมนต์ที่ผ่อนหนักให้เป็นค่อยก็คงจะได้
 
มนต์คุ้นชินบัญชรแบบเต็ม พร้อมคําแปล
ก่อนเจริญภาวนาพระอาคมคุ้นชินบัญชร ให้ทำจิตเป็นสมาธิ ปล่อยใจให้ว่างจากกิเลสทั้งมวล
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วนึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พระพรหมรังสี)

คำแปล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระนราที่ประชุมทั้งหลายแหล่ ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงปราบพระยามาราธิราชผู้พร้อมพรั่งด้วยเสนาราชยานพาหนะแล้ว กินอมตรสเป็น เด่นความจริงอีกทั้งสี่ประการ เป็นหัวหน้าสรรพสัตว์ให้ผ่านพ้นจากกิเลสแล้วก็กองทุกข์มี ๒๘ ท่านเป็น พระผู้ทรงชื่อว่า ตัณหัขี้ตระหนี่รฯลฯ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดทั้งปวงนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอเชิญมาติดตั้งเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธ ติดตั้งอยู่บนหัว พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งคู่ พระผู้เป็นอากรบ่อเกิดที่คุณประโยชน์อยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจดีสารีลูกอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้เป็นเยี่ยมเป็นพระโสภิตะผู้บริบูรณ์ด้วยสิริดังดวงอาทิตย์ฉายแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งยังด้านหน้าและก็ด้านหลังพระเถระกุมาระกัสสะปะผู้จาริกแสวงบุญทรงคุณอันดีเลิศ มีวาทะอันสวยเพราะอยู่ปากบ่อยๆพระปุณณะ พระอังลุกลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และก็พระสีวะลี พระเถระอีกทั้ง ๕ นี้ ต้องปรากฏกำเนิดเป็นกระแจะจุที่เจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีว่ากล่าวมหาเถระที่เหลือผู้ชนะรวมทั้งเป็นพระลูกชาย เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน เจริญรุ่งโรจน์ด้วยอำนาจวาสนาที่ศีลให้ยังอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่ข้างหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังปะทุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังพระขันธปริตร พระโมรปริตร แล้วก็พระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศอนึ่งพระคุ้นชินเจ้าทั้งหลายแหล่ เว้นเสียแต่ที่กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมกำลังนานาประเภท มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะกำแพงเป็นเครื่องแต่งตัวมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองปกป้องเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพที่พระอนันตคุ้นชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรวงการกรงล้อม ที่พระพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งยังข้างนอกและก็ข้างใน อันกำเนิดแม้กระนั้นโรคร้ายเป็นโรคลมแล้วก็โรคดีฯลฯ เป็นสมุฏฐานควรกำจัดให้หายนะไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงบุญคุณอันเลิศล้ำทั้งหมดนั้น ควรบำรุงรักษาข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในพื้นแผ่นดิน ท่ามกลางพระเคยชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการปกป้องคุ้มครองคุ้มครองรักษาข้างในเป็นอย่างดีฉะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการปกครองด้วยคุณานุภาพที่สัทธรรม ก็เลยชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันยี่ห้อยใดๆก็ตามด้วยพลานุภาพที่พระชินะพระพุทธ ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอำนาจที่พระธรรม ชนะอันตรายทั้งผองด้วยพลานุภาพ ที่สงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าต้องได้ปฏิบัติ และก็รักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดร์เถิดฯ
 
เวทมนตร์คาถาเคยชินบัญชรแบบย่อ พร้อมคําแปล
ก่อนเจริญภาวนาพระเวทมนตร์คาถาเคยชินบัญชร ให้ทำจิตเป็นสมาธิ ปล่อยใจให้ว่างจากกิเลสทั้งสิ้น
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วนึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พระพรหมรังสี)
คำแปล
ขอพระเวทมนตร์คาถาคุ้นชินบัญชรปริตร จงรักษาผมนิรันดรทุกเวลา
 

มนต์เคยชินบัญชร, บทสวดมนต์, สวดมนต์ไหว้พระ