ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศธ. เปลี่ยนเขตพื้นที่การเรียนรู้ 62 เขต
ตอนวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนเขตพื้นที่การเรียนรู้มัธยม 62 เขต ดังต่อไปนี้