สืบไปกรณี การควบคุมพระสงฆ์จากหมู่บ้านทะลุฟ้า เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาลไปยังวัดเบญจมบพิตรฯ ข้างหลังการสลายรวมกันในตอนเช้าตรู่ของวันนี้ โดยมีการนิมนต์สึกพื้นฐาน 2 รูป ซึ่ง พระมหาสมชาย สติปัญญาภารโน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะสงฆ์ตำบลดุสิต ให้สัมภาษณ์นักข่าว ‘ความเห็นชน’ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นิมนต์มาที่วัดเบญจมบพิตรตั้งแต่ราว 06.00 น. ถัดมา เวลาราวๆ 09.00 น. มีการโทรศัพท์ติดต่อสังกัดเดิม โดยได้รับแจ้งว่าไม่รับรองสถานะของภิกษุอีกทั้ง 2 รูป ไม่ต้องพากลับไปที่วัด การปฏิบัติการให้ขึ้นอยู่กับข้าราชการหรือพระวินยาธิการจะจัดแจงร่วมกับข้าราชการที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเมื่อสังกัดเดิมไม่รับรองแล้ว นับว่าเป็นภิกษุตะลอน ก็จำต้องนิมนต์สึก มิได้มีการจับลากสึก แม้กระนั้นสึกด้วยความเต็มใจ ด้วยเหตุว่าไม่มีสังกัดเดิม (อ่านข่าวสาร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะสงฆ์ตำบลดุสิต แจงสึกพระหมู่บ้านทะลุฟ้า เหตุสังกัดเดิมไม่รับรอง นับว่าเป็นภิกษุตะลอน จนถึงเต็มใจ ‘มิได้จับสึก’)
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า อดีตกาลพระสงฆ์อีกทั้ง 2 รูป หนึ่งในนั้นเป็น สมัยก่อนพระพุทธิเชฎโฐ ภิกษุ เดินทางถึงตำรวจตระเวณชายแดนภาค1 ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้ประชุมรายอื่นๆจากหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้ว โดยสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวรวมทั้งกางเกงที่มีสีขาวเข้าพัก