เอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนไทย ร่วมพิธีการศพควีนเอลิซาเบธวันนี้
นายบุรี แสงสว่างรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและก็พิธีกรกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่า เมืองไทยก้มนึกถึงสมเด็จพระราชินีทุ่งนาถเอลิซาเบธที่ 2 แล้วก็ร่วมแสดงความระลึกถึงต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้

ในส่วนของพิธีศพฯ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นตัวแทนเมืองไทยในสหราชอาณาจักร ได้ร่วมดังที่ทางการสหราชอาณาจักรได้ให้โอกาสให้ร่วม